Quạt đá điều hoà Japacook DCP 2000
Quạt đá điều hoà Japacook DCP 2000 6.900.000 đ
7.800.000 đ
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-9000
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-9000 11.900.000 đ
13.450.000 đ
Máy làm mát không khí Daichipro DCP- 6666RC
Máy làm mát không khí Daichipro DCP- 6666RC 4.900.000 đ
6.300.000 đ
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-6999RC
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-6999RC 4.900.000 đ
7.200.000 đ
Máy làm mát daichipro DCP-9999
Máy làm mát daichipro DCP-9999 5.900.000 đ
7.700.000 đ
Quạt làm mát hơi nước Daichipro DCP-8000RC
Quạt làm mát hơi nước Daichipro DCP-8000RC 5.200.000 đ
6.500.000 đ
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-6999 ; Máy làm mát không khí Daichipro DCP6999
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-6999 ; Máy làm mát không khí ... 4.600.000 đ
6.300.000 đ
Quạt làm mát  hơi nước Daichipro DCP-6000
Quạt làm mát hơi nước Daichipro DCP-6000 5.200.000 đ
5.800.000 đ
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-6500
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-6500 8.100.000 đ
5.900.000 đ
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-5500RC
Quạt làm mát bằng hơi nước Daichipro DCP-5500RC 4.600.000 đ
5.700.000 đ
Quạt đá điều hoà Daichipro DCP-5000
Quạt đá điều hoà Daichipro DCP-5000 4.200.000 đ
4.990.000 đ
Máy làm mát không khí Daichipro DCP-5500
Máy làm mát không khí Daichipro DCP-5500 4.300.000 đ
4.650.000 đ
Điều hòa di động 12000btU Aconatic AN- PAC12F2
Điều hòa di động 12000btU Aconatic AN- PAC12F2 9.700.000 đ
9.900.000 đ
Điều hòa di động 9000BTU Aconatic AN-PAC09L Thái Lan
Điều hòa di động 9000BTU Aconatic AN-PAC09L Thái Lan 8.600.000 đ
8.900.000 đ
Điều hòa di động ACONATIC AN- PAC07LA Thái Lan
Điều hòa di động ACONATIC AN- PAC07LA Thái Lan 7.300.000 đ
7.600.000 đ
Quạt phun sương công nghiệp Mitsuta DB-26CF03
Quạt phun sương công nghiệp Mitsuta DB-26CF03 3.300.000 đ
3.900.000 đ
Quạt đá Mitsuta YK-JX6- Điều khiển cơ
Quạt đá Mitsuta YK-JX6- Điều khiển cơ 4.200.000 đ
4.700.000 đ
  Quạt đá Mitsuta GY-50
Quạt đá Mitsuta GY-50 3.900.000 đ
4.200.000 đ